Podrobnosti - cloud:LINK
Prejdite na cloud:LINK - najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
cloud:LINK
Podrobne
Dnešnou otázkou už nie je, či svoje servery, systémy a databázy presuniete „spod stola“ do cloudu. Ale či si vyberiete najmodernejšie a najvýkonnejšie riešenie na našom trhu od spoločnosti Slovanet a predbehnete tak ostatných.
Podrobne o riešení cloud:LINK
Produkt cloud:LINK je vo svojej podstate virtuálne datacentrum (VDC) umožňujúce využívanie infraštruktúry virtuálnych zdrojov ako služby (IaaS). Prostriedky cloud:LINK-u sú stavebnými kameňmi pri tvorbe a prevádzke serverových inštancií. Nad týmito prostriedkami máte plnú kontrolu vďaka webovému self-care portálu. Ten vám umožňuje nielen vytvárať tzv. VPS (virtuálne privátne servery), ale tiež zlučovať ich do skupín s vlastnými pravidlami a sieťovaním. Jednotlivé skupiny sú pripojené do virtuálnej internej siete a ďalej buď na internet, alebo VPN či MPLS. To všetko vám umožňuje mať kompletnú kontrolu nad návrhom, implementáciou a správou IT. Jednoduché pridávanie a odoberanie prostriedkov vám poskytuje plnú kontrolu a efektívne využitie finančných zdrojov na prevádzku IT infraštruktúry.
V rámci svojho virtuálneho dátového centra máte možnosť vytvoriť prakticky neobmedzený počet VPS, limitovaných len kapacitou a výpočtovým výkonom zriadeného dátového centra. Rozloženie výpočtových zdrojov (CPU, RAM a HDD) na jednotlivé VPS môže byť vykonané podľa potreby aj nerovnomerne.
Zdroje výpočtového výkonu a sieťové prostriedky, ktoré vám budú pridelené:
 • počet virtuálnych procesorov,
 • kapacita pamäte RAM,
 • veľkosť dátového úložiska,
 • výkon resp. typ dátového úložiska,
 • pripojenie sietí (VLAN, IP adresy, firewall),
 • prepojenie s ostatnými aplikačnými systémami.
Technológia platformy cloud:LINK
 • VMware infraštruktúra – dodáva komplexnú virtualizáciu, správu, optimalizáciu zdrojov, dostupnosť aplikácií a automatizáciu prevádzky.
 • VMware VSAN – je distribuovaná architektúra softvérovo definovaného úložiska dát, ktorá poskytuje vysoko výkonné, škálovateľné a zabezpečené úložisko údajov, transparentne dostupné pre virtuálne stroje. VMware VSAN umožňuje lineárne škálovanie služieb úložiska v závislosti na potrebách aplikácií. Naše VMware VSAN  je postavené na Full Flash SSD diskovej architektúre.
 • VMware vCloud Director – zabezpečuje pre vaše softvérovo definované data centrum služby infraštruktúry vrátane virtualizovaných sietí, ukladania dát a zabezpečenia. Vďaka tomuto orchestrátoru môže byť váš virtuálny server aktívny za pár minút.
 • VMware NSX EDGE – prináša úplne nový prevádzkový model pre vytváranie sietí, ktoré tvoria základ softvérovo definovaného data centra. Virtuálne siete VMware NSX garantujú plnohodnotnú funkčnosť a prevádzku všetkých používaných aplikácií a systémov a to na akejkoľvek fyzickej sieťovej infraštruktúre. Architektúra VMware NSX je schopná zvládnuť sieťovú prevádzku až 1 TB/s na jeden cluster s 32 hostami. NSX poskytuje kompletnú sadu logických sieťových prvkov a služieb, vrátane logického switchingu, routingu, firewallingu, load balancingu, VPN, kvality služieb (QoS), a monitorovania.
Najvýkonnejšie riešenie
Už po úvodnom testovaní vybraných databázových operácií a veľkoobjemového spracovania dát v novom prostredí cloud:LINK sa Slovanetu podarilo dosiahnuť až strojnásobenie výkonu resp. rýchlosti oproti predchádzajúcej technológii. Podľa našich dostupných zdrojov riešenie cloud:LINK aktuálne poskytuje zákazníkom najvyššiu rýchlosť spracovania dát a diskových operácií na našom trhu. Vďaka efektívnosti a variabilite nového riešenia pritom môžeme prinášať nižšie ceny ako väčšina konkurentov.
Prevádzka cloud:LINK
Služba je prevádzkovaná na enterprise cloudovej platforme s plnou redundanciou komponentov na zaistenie vysokej dostupnosti (High Availability), zahŕňajúcej výpočtový výkon, systémy na ukladanie dát aj sieťové komponenty. Vďaka enterprise architektúre navrhnutej aj pre systémy náročné na prevádzku s maximalizovanou ochranou pred výpadkom možno v prípade vašej požiadavky riešenie realizovať navyše aj s georedundanciou.
Platforma cloud:LINK je z bezpečnostného hľadiská chránená UTM firewallmi Fortinet, ktoré zabezpečujú nasledovné funkcie: firewall, antivírus, prevenciu prienikov (IPS), antispam, antispyware, traffic shaping, virtuálnu privátnu sieť, Data Leak Prevention, Network Access Control a Application Control.
Virtuálne datacentrum cloud:LINK prispieva k zvýšeniu úrovne ochrany osobných údajov a prináša jednoduché, cenovo výhodné, efektívne a zároveň bezpečné technologické riešenie na zabezpečenie súladu vašej firemnej politiky s európskym nariadením GDPR.
Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft je zaistené pomocou zmluvy Service Provider Licence Agreement (SPLA) alebo môžete využiť aj vlastné licencie, ak máte vlastnú licenčnú mobilitu.
Možnosti využívania cloud:LINK-u
Umožňujeme vám vybrať si, do akej miery prenecháte vaše starosti na nás. Podľa toho môžete službu cloud:LINK využívať v troch rôznych módoch:
cloud:LINK | virtuálne datacentrum
 • vytvorenie čistého VDC, teda iba pridelenie zdrojov (IaaS)
 • služba je odovzdaná ako prístup (meno/heslo) k virtuálnemu datacentru.
cloud:LINK | virtuálne datacentrum vrátane konfigurácie virtuálnych serverov
 • zriadenie a konfigurácia jedného alebo viacerých VPS
 • možnosť výberu zo štandardných modelov konfigurácie s pevnou cenou alebo individuálneho riešenia
 • služba je v tomto scenári odovzdaná ako prístup (meno/heslo) k virtuálnemu datacentru a operačnému systému
cloud:LINK | virtuálne datacentrum vrátane konfigurácie a správy virtuálnych serverov
 • konfigurácia a správa jedného alebo viacerých VPS
 • možnosť výberu základnej správy s definovanými úkonmi a pevnou cenou, alebo rozšírenou správou na základe vašich operatívnych požiadaviek
Doplnkové služby
 • cloud:LINK | dedikovaná konektivita (napr. 100 Mbit/s, 1 Gbit/s,...) ďalšia verejná IP adresa (pre VDC), licencie pre OS a aplikácie (Microsoft Office 365, Fortinet, Cisco).
 • cloud:LINK | služby  na vyžiadanie – analytické, konzultačné, bezpečnostné a implementačné služby.
 • cloud:LINK Biznis Aktovka | cloudové úložisko, s možnosťou prispôsobenia presne vašim potrebám. Prístupné kedykoľvek z akéhokoľvek zariadenia. Vhodné na zdieľanie dokumentov medzi používateľmi Biznis Aktovky aj mimo nej.
 • backup:LINK | pokročilé cloudové riešenia zálohovania súborov, vybraných priečinkov, aplikačných dát alebo celého systému. Univerzálne vhodné pre zálohovanie a obnovu dát tak pre malé a stredné firmy, ako aj pre korporácie.
 • monitor:LINK | monitorovanie dostuponosti IT zdrojov a služieb. Buďte nezávisle notifikovaní o dostupnosti zariadení, služieb, či možných HW a SW problémoch často ešte predtým, ako ovplyvnia vašich používateľov – e-mailom, SMS alebo push notifikáciami.
Prehľad výhod riešenia cloud:LINK
Vyberte si cloud:LINK a získate:
 • rýchlosť nasadenia – štandardné riešenia dostupné prakticky ihneď či priebehu niekoľkých sekúnd , čiže zriaďovanie serverov v reálnom čase,
 • garantovaný výkon,
 • prehľadné a intuitívne používateľské prostredie,
 • možnosť prístupu ku komplexnému administrátorskému rozhraniu platformy cloud:LINK,
 • osvedčený a spoľahlivý celosvetovo používaný systém VMware,
 • špičková virtualizačná platforma,
 • jednoduchá forma administrácie virtuálnych privátnych serverov a serverovej infraštruktúry,
 • možnosť vytvorenia prakticky neobmedzeného počtu virtuálnych privátnych serverov,
 • možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu serverov,
 • redundantný hardvér od switchov až po servery a pripojenie do elektrickej siete a siete internet,
 • cenovo efektívnejšie riešenie, aj v porovnaní s konkurenciou,
 • vysoká dostupnosť – dostupnosť služieb je garantovaná až 99,97% z celkového času,
 • škálovateľnosť, výkon a bezpečnosť s nepretržitou podporou (24/7 dohľad) v cene servera,
 • možnosť vyskúšať si funkcionalitu produktov formou niekoľkohodinovej free-trial prevádzky vybraných virtuálnych serverov,
 • žiadne CAPEX náklady na hardvér a licencie operačných systémov,
 • znížené nároky na serverovú miestnosť spočívajúce v nižšej spotrebe elektrickej energie, menších nárokoch na klimatizačný systém a zbavenia sa nutnosti nákupu drahých záložných zdrojov,
 • bezpečná komunikácia,
 • možná georedundancia,
 • jednoduchá obsluha a možnosť zálohy,
 • možnosť vytvorenia klonu servera, navýšenia výkonu či obnovy zo zálohy do 3 dní jedným kliknutím,
 • produkt umožňuje zákazníkom rýchlo reagovať na meniace sa podmienky,
 • zmluvne garantovaná spoľahlivosť prostredníctvom SLA
 • platforma je uložená v slovenskom datacentre a dáta neopúšťajú hranice SR (v prípade, ak si to sám zákazník neželá),
 • distribuovaný súborový systém,
 • virtualny sietovy system Vmware NSX Edge teda firewall, smerovac, load balancer
 • servery sú umiestnené v sieti Slovanetu.
symbol Slovanet logo Slovanet